Sobre nós

Andaina Pro Saúde Mental somos unha asociación sen ánimo de lucro que naceu no ano 2010 para cubrir un baleiro que existía na atención global ás persoas con problemas de saúde mental das zonas rurais próximas a Santiago de Compostela.

Os nosos propósitos

O noso propósito é prestar apoio ás persoas con problemas de saúde mental, aos seus familiares e achegados, fomentando a súa autonomía e dando sentido ao seu desenvolvemento cotiá.

 

Para iso, apostamos por unha vida activa a nivel físico, social e laboral, da que as propias persoas con problemas de saúde mental deben ser corresponsables. Buscamos a mellora da calidade de vida das persoas coas que traballamos e loitamos pola defensa dos seus dereitos.Equipa de traballo

Xa que somos conscientes de que este traballo non é sinxelo, Andaina Pro Saúde Mental está formada por persoas con problemas de saúde mental e familiares, así como por un grupo de profesionais con experiencia no eido da saúde mental.