Proxectos Financiados

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL ANDAINA PSM EMPREGO

 

  

(FOIE/2018) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos    sociais  no ano 2018

 

Edificación de un almacén para  o desenvolvemento das actividades do centro especial de emprego Andaina Pro Saude Mental Emprego SLU.

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2019 CENTRO REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL "ANDAINA DODRO"

(FOIE/2019) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2019.

Renovación  de equipos informáticos e caldeira de gas para o Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral Andaina PSM ORDES

Atención a domicilio no rural, Información, e asesoramento a famílias e persoas con enfermidade mental


Subvención para a contratación de persoas desempregadas polas entidades sen ánimo de lucro.  Cooperación 2019

Atención integral no ámbito da saúde mental para mulleres no rural

Convenio de colaboración para os programas de CRPL e apoio psicoeducativo e atención no fogar


Programas financiados a través da Xunta de Galicia con cargo ao 0,7% do IRPF

Acompaña Saúde Mental

Capacita Saúde Mental

Respira Saúde Mental

Contacto Ordes

Rúa Emilia Pardo Bazán 14

15680 Ordes - A Coruña

Tlf: 981 076 405 / 698149 915

Contacto Dodro

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)

15981 Dodro - A Coruña

Tlf: 981 802 078 / 650 270 824

Servizos

Información, asesoramento e apoio

Rehabilitación

Atención en domicilios no ámbito rural

Formación prelaboral

Participación sociocomunitaria


Esta web foi financiada coa colaboración de  Feafes Galicia e a Consellería de Política Social