Proxectos Financiados

  A través da Orde do 12 de Xullo de 2022                       (procedemento TR352A) para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo                                                                                                                                 de lucro a Consellería de Promoción do Emprego e

                                                                                                                           Igualdade financiounos a contratación de dúas                                                                                                                                       educadoras sociais                                                                                                                       

A través da Orde do 29 de Marzo de 2022 ( procedemento SA500A) o Servizo Galego  de Saúde da Xunta de Galicia financiounos a realización do programa Falamos? Programa integral para a mellora na detección e intervención en risco de suicidio nas comarcas rurais de Ordes e Ulla Sar 2022 cunha dotación de 16.052,41€

 

                                                                     Tamén a través de esta orde recibimos financiación para mellorar as                                                                                               intalacións do CRPL Dodro cunha dotación de 6.402,72€

Programa de atención integral para a promoción da autonomía das

mulleres no rural con trastorno mental, 2022 (PAIM-2, 2022)

 

                                                               Actuación financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade

 

                                                                Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro

                                                                para programas dirixidos a mulleres en situación de especial

                                                                vulnerabilidade

  A través da CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A       ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE  CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2022, a Deputación de A Coruña financiounos unha dotación de 4.225€ concedidos cun porcentaxe de financiamento do 39,84% para cubrir gastos de mantemento do noso Centro Especial de Emprego " Andaina Pro Saúde Mental Emprego SLU"

 

TR352A SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS  POLAS ENTIDADES EN ÁNIMO DE LUCRO

" SERVIZO DE TRANSPORTE PARA O CENTRO DE ANDAINA PSM DODRO 21-22"

 A TRAVÉS DE ESTA SUBVENCIÓN SE FINANCIOU A  CONTRATACIÓN DE UNHA CONDUCTORA 

 

 

Programa integral para a mellora na detección e intervención en risco de suicidio nas comarcas rurais de Ordes e Ulla-Sar  2021

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2021, FOAXE-C, IMPORTE CONCEDIDO:11.231,6€, PORCENTAXE DE FINANCIAMENTO: 80%

 

 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2021, FOIE, IMPORTE CONCEDIDO: 5.577,86€, PORCENTAXE DE FINANCIAMENTO: 80 %

ATENCIÓN INTEGRAL PARA A PREVENCIÓN E A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA DAS MULLERES NO RURAL CON TRASTORNO MENTAL 2021

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA A REALIZACIÓN DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL

 

PROXECTO: "DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES REHABILITADORAS DOS CRPL DE ANDAINA PSM 2020-2021"

CONTRATACIÓN: 1 INTEGRADORA SOCIAL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A ASOCIACIÓN ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL COMUNITARIO 2020

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOMICILIARIA,INFORMACIÓN E ASESORAMENTO A FAMILIAS E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 2020

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOMILIARIA,INFORMACIÓN E ASESORAMENTO A FAMILIAS E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 2020


Programa de  apoio socioeducativo comunitario e prevención das situación de dependencia no medio rural para persoas con enfermidade mental en Galicia 2020

(FOAXE-C/2020) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2020     Importe concedido: 5.171,13€                           Porcentaxe de financiamento:  80%

ED-5 CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL EMPREGO SLU

(FOIE/2020) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2020.                        Importe concedido: 3.552€                             Porcentaxe de financiamento:  80%

ED-6 CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO ANDAINA PSM EMPREGO SLU
Programas financiados a través da Xunta de Galicia con cargo ao 0,7% do IRPF

Acompaña Saúde Mental

Capacita Saúde Mental

Respira Saúde Mental

Contacto Ordes

Rúa Emilia Pardo Bazán 14

15680 Ordes - A Coruña

Tlf: 981 076 405 / 613 071 703

Nº REXISTRO SANITARIO: C-15-003359

Contacto Dodro

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)

15981 Dodro - A Coruña

Tlf: 981 802 078 / 650 270 824

Nº REXISTRO SANITARIO: C-15-002879

Servizos

Información, asesoramento e apoio

Rehabilitación

Atención en domicilios no ámbito rural

Formación prelaboral

Participación sociocomunitaria


Esta web foi financiada coa colaboración de  Feafes Galicia e a Consellería de Política Social