Proxectos Financiados

Programa de atención integral para a promoción da autonomía das

mulleres no rural con trastorno mental, 2022 (PAIM-2, 2022)

 

                                                               Actuación financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade

 

                                                                Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro

                                                                para programas dirixidos a mulleres en situación de especial

                                                                vulnerabilidade

TR352A SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS  POLAS ENTIDADES EN ÁNIMO DE LUCRO

" SERVIZO DE TRANSPORTE PARA O CENTRO DE ANDAINA PSM DODRO 21-22"

 A TRAVÉS DE ESTA SUBVENCIÓN SE FINANCIOU A  CONTRATACIÓN DE UNHA CONDUCTORA 

 

 

 

 

Programa integral para a mellora na detección e intervención en risco de suicidio nas comarcas rurais de Ordes e Ulla-Sar  2021

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2021, FOAXE-C, IMPORTE CONCEDIDO:11.231,6€, PORCENTAXE DE FINANCIAMENTO: 80%

 

 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2021, FOIE, IMPORTE CONCEDIDO: 5.577,86€, PORCENTAXE DE FINANCIAMENTO: 80 %

ATENCIÓN INTEGRAL PARA A PREVENCIÓN E A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA DAS MULLERES NO RURAL CON TRASTORNO MENTAL 2021

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA A REALIZACIÓN DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL

 

PROXECTO: "DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES REHABILITADORAS DOS CRPL DE ANDAINA PSM 2020-2021"

CONTRATACIÓN: 1 INTEGRADORA SOCIAL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A ASOCIACIÓN ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL COMUNITARIO 2020

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOMICILIARIA,INFORMACIÓN E ASESORAMENTO A FAMILIAS E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 2020

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DOMILIARIA,INFORMACIÓN E ASESORAMENTO A FAMILIAS E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 2020


Programa de  apoio socioeducativo comunitario e prevención das situación de dependencia no medio rural para persoas con enfermidade mental en Galicia 2020

(FOAXE-C/2020) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2020     Importe concedido: 5.171,13€                           Porcentaxe de financiamento:  80%

ED-5 CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL EMPREGO SLU

(FOIE/2020) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2020.                        Importe concedido: 3.552€                             Porcentaxe de financiamento:  80%

ED-6 CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO ANDAINA PSM EMPREGO SLU


PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL ANDAINA PSM EMPREGO

 

  

(FOIE/2018) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos    sociais  no ano 2018

 

Edificación de un almacén para  o desenvolvemento das actividades do centro especial de emprego Andaina Pro Saude Mental Emprego SLU.

 

Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2019 CENTRO REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL "ANDAINA DODRO"

(FOIE/2019) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2019.

Renovación  de equipos informáticos e caldeira de gas para o Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral Andaina PSM ORDES

Atención a domicilio no rural, Información, e asesoramento a famílias e persoas con enfermidade mental


Subvención para a contratación de persoas desempregadas polas entidades sen ánimo de lucro.  Cooperación 2019

Atención integral no ámbito da saúde mental para mulleres no rural

Convenio de colaboración para os programas de CRPL e apoio psicoeducativo e atención no fogar


Programas financiados a través da Xunta de Galicia con cargo ao 0,7% do IRPF

Acompaña Saúde Mental

Capacita Saúde Mental

Respira Saúde Mental

Contacto Ordes

Rúa Emilia Pardo Bazán 14

15680 Ordes - A Coruña

Tlf: 981 076 405 / 698149 915

Contacto Dodro

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)

15981 Dodro - A Coruña

Tlf: 981 802 078 / 650 270 824

Servizos

Información, asesoramento e apoio

Rehabilitación

Atención en domicilios no ámbito rural

Formación prelaboral

Participación sociocomunitaria


Esta web foi financiada coa colaboración de  Feafes Galicia e a Consellería de Política Social