Proxectos

Mantemento de actividades rehabilitadoras e talleres prelaborais nos CRPL de Dodro e Ordes

Programa de apoio socio-educativo comunitario e prevención das situacións de dependencia no medio rual para persoas con enfermidade mental en Galicia.

Atención a domicilio no rural, Información, e asesoramento a famílias e persoas con enfermidade mental (a executar no 2018)


Subvención para a contratación de persoas desempregadas polas entidades sen ánimo de lucro.  Cooperación

Atención integral no ámbito da saúde mental para mulleres no rural

Convenio de colaboración para os programas de CRPL e apoio psicoeducativo e atención no fogar