Formación Prelaboral

Ofrecemos unha serie de actividades orientadas a mellorar a empregabilidade das persoas con problemas de saúde mental, fortalecendo as súas competencias e habilidades de forma individualizada de acordo á situación de cada quen. O obxectivo principal destas accións é facilitar a incorporación das persoas con problemas de saúde mental ao mundo laboral.

 

Para iso, contamos cun Centro Especial de Emprego centrado na produción de sidra e zumes. Previamente ao acceso a este centro, as persoas usuarias fórmanse para o posto de traballo específico de elaboración de bebidas fermentadas e zumes, adquirindo formación teórica e outras habilidades tales como puntualidade, cumprimento das tarefas e dos horarios, traballo en equipo, etc.


Contacto Ordes

Rúa Emilia Pardo Bazán 14

15680 Ordes - A Coruña

Tlf: 981 076 405 / 613 071 703

Nº REXISTRO SANITARIO: C-15-003359

Contacto Dodro

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)

15981 Dodro - A Coruña

Tlf: 981 802 078 / 650 270 824

Nº REXISTRO SANITARIO: C-15-002879

Servizos

Información, asesoramento e apoio

Rehabilitación

Atención en domicilios no ámbito rural

Formación prelaboral

Participación sociocomunitaria


Esta web foi financiada coa colaboración de  Feafes Galicia e a Consellería de Política Social