Información e Asesoramento

Proporcionamos ás persoas con problemas de saúde mental e ás súas familias información específica sobre saúde mental, así como asesoramento na toma de decisións. Isto  permitelles aumentar o coñecemento sobre a enfermidade e ter ferramentas para afrontala, mellorando así a convivencia e a relación entre as persoas achegadas.

 

De ser preciso, tamén derivamos ás persoas usuarias a outros recursos que poden resultarlles de utilidade, ademais de tramitar axudas e xestións administrativas diversas. Tamén nos coordinamos cos dispositivos de saúde mental da zona e cos servizos sociais de cada concello para o correcto seguimento das persoas coas que traballamos.

 

Andaina Pro Saúde Mental conta, igualmente, cunha Escola de Familias na que se realizan encontros e actividades formativas.


Contacto Ordes

Rúa Emilia Pardo Bazán 14

15680 Ordes - A Coruña

Tlf: 981 076 405 / 613 071 703

Nº REXISTRO SANITARIO: C-15-003359

Contacto Dodro

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)

15981 Dodro - A Coruña

Tlf: 981 802 078 / 650 270 824

Nº REXISTRO SANITARIO: C-15-002879

Servizos

Información, asesoramento e apoio

Rehabilitación

Atención en domicilios no ámbito rural

Formación prelaboral

Participación sociocomunitaria


Esta web foi financiada coa colaboración de  Feafes Galicia e a Consellería de Política Social